ICS LTD

Yemekhane Kontrol Sistemi

BizManager yemekhane kontrol sistemi; fabrikalar, iş merkezleri, okul ve hastane gibi personel sayısı bakımından büyük organizasyon ve işletmelerin hizmet ve/veya hakediş  olarak verdiği yemek sayısını kontrol ederek işletme ve/veya taşeron hizmet firması için kayıpları ortadan kaldıran bir yazılım modülüdür.

BizManager yemekhane kontrol; merkezi bir bilgisayarda tekil olarak ya da PDKS sistemine entegre olarak kişi bazında yetkilendirme prensibiyle çalışan bir yazılım modülüdür. Organizasyon ya da işletmelerin yemekhanelerinin girişlerine yerleştirilen kimlik  tanıma / bilgi toplama terminalleri (Kart okuyucular, parmakizi ve diğer biometrik okuyucular) ve turnikeler ile topladığı bilgileri sistemin kurulu olduğu merkezi bilgisayarla doğrudan paylaşarak geçiş denetimi sağlar.

Bizmanager Yemekhane Kontrol ile;

  • Aynı işletmede istenilen sayıda yemekhane tanımlama,
  • Yemekhanede yenilen gerçek yemek sayılarını net olarak belirleme,
  • Belirli bir zaman dilimi içinde kişi bazında yemek izni tanımlama,
  • Ziyaretçi yemek izni tanımlama,
  • Kişi bazında yemek yiyenler ve yemeyenler raporu,
  • Ziyaretçi yemek raporu,
  • Günlük, haftalık ve aylık yemek maliyet raporu,
  • Farklı taşeronların her biri için ayrı ayrı yemek sayısı raporlama,
  • Mükerrer yemek alanları tespit etme,
  • PDKS ile entegresyon özelliği sayesinde izinli veya vardiya dışı personelin yemek hakkını otomatik   olarak kontrol etme,

gibi bazı özellikleri ile kullanılan işletme ve organizasyonların maliyet hesaplamalarında büyük kolaylık sağlarken kayıpların ortadan kaldırılarak maliyetlerin düşürülmasine de yardımcı olur.

BizManager Yemekhane Kontrol, BizManager PDKS ve BizManager Ziyaretçi Kontrol ile tam entegre çalşabilen tek Yemekhane Kontrol Sistemidir

Yemek Hakediş Kontrolü

Hakediş kontrolü, kuruluşun çalışma prensiplerine göre her bir kişinin günlük yemek hakkedişinin parametrik olarak ayarlanmasına ve kontrolüne imkan verir.

Kişilerin gün boyunca yiyebileceği yemek adetlerinin tanımı ve/veya kişilerin bir zaman diliminde sınırsızveya sadece bir kere yemek yeme kontrolü sağlanabilir.

İstenirse, vardiya sistemi ile entegre çalışarak, puantaj giriş hareketi olmayanın yemek hakkının otomatik iptali yapılabilir..

Online Yemek Adedi İzleme

Yemekhanede yenilen yenilen yemek adetleri, PC veya duvarda bulunan bir sayaç yardımı ile online olarak izlenebilir.y