ICS LTD

Geçiş Kontrol Sistemi

Geçiş Kontrol Sistemi, kontrol edilmesi istenen alanlara giriş çıkışların yönetilmesini ve izlenmesini sağlar. 

İşletmelerinizin istenilen noktalarına kurulumu yapılan kart okuyucu ve/veya biometric okuyucu terminaller, kişi algılayan kameralar ile, turnikeler , kapılar ve asansörler kontrol altına alınabilir.

“BizManager Geçiş Kontrol Sistemi” genel anlamda güvenlik sistemine hizmet etse de kişi bazında geçiş izni başta olmak üzere, yetkisiz geçiş denemesi, belirli alanlarda kişi bazlı içeride kalış süresi, seçilen alanda anlık olarak hangi kişilerin bulunduğu gibi bilgileri üreterek Personel Devam Kontrol Sistemine de hizmet etmektedir.

Sistemin sağladığı hizmetlerin bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Giriş Güvenliği
Personelin, giriş noktası, tarih aralığı, haftanın günleri ve saat aralığı bazında, giriş ve geçiş izin ve yetkilerini kişi bazında merkezi bilgisayardaki  BizManager Geçiş Kontrol Sistemi’nden tanımlayabilir. Bu bilgiler tek bir noktadan tüm kontrol terminallerine aktarılır. Tüm terminallere ayrı ayrı tanımlama gerektirmez.

Bilgi Toplama
Terminaller üzerinden bilgi toplama, dünyaca güvenilir yöntem olarak kabul edilen semi-online sistemi ile yapılmaktadır. Terminaller modellerine göre, üzerinde bilgi saklama, yetki seviyerini barındırma ve programlanabilme özelliklerine sahiptir. Böylelikle, merkezi sistem ile haberleşme açık iken bilgiler gerçek zamanlı olarak toplanabilir, görüntülenebilir ve raporlanabilir.

Haberleşmenin herhangi bir nedenden dolayı kapandığı durumlarda terminaller kendi üzerlerinden yetki kontrolü yapmaya ve bilgi toplamaya devam ederler. Haberleşme devreye girdiğinde ise, otomatik olarak hareket bilgileri merkezi sunucu üzerindeki ana sisteme aktarılır.

Geçiş Kontrolü
Geçiş kontrolleri, dış noktalarda turnikeler, iç mekanlarda ise kapılara takılan elektronik kilitler vasıtasyla yapılabilir. İstenilen noktalardaki turnike veya kapı okuyucu terminal ve bağlı olduğu kontrol ünitesi tarafından kumanda edilir.

Sistem kapsamındaki bir kontrol noktasında kartını okutan kişiye Bizmanager Geçiş Kontrol sisteminin geçiş izni vermesi aşağıdaki kontrollere bağlıdır:

·   Okutulan kart cihaza tanıtılan bir kart mıdır?
·   Okutma tarih ve zamanı, tanımlı zaman kuşakları içerisinde midir?
·   Okutulan kart anti-passback uygulamasına tabi midir?

Bu kontrollerin tamamına pozitif cevap verilmesi durumunda kişiye geçiş izni verilir; aksi takdirde geçiş izni verilmez. Geçiş izni verilen veya verilmeyen tüm haraket bilgileri kontrol ünitesi üzerindeki hafızada tutulur.

Vardiya Kontrollü Geçiş Kontrollü Sistemi

Bizmanager içindeki bütün modüllerin biribirleriyle entegre çalışabildiği, tek bir veri tabanı bütünlüğüdür. Bunun sonucu olarak, puantaj modülünde tanımlanmış vardiya planları geçiş kontrol modülünde bir karar mekanizması olarak çalışabilir. Kurumsal süreçler doğrultusunda gerek duyulduğunda, vardiyasında olmayan kişilerin istenilen noktalardaki geçişleri engellenir ve sadece vardiyasında olanlar giriş çıkış yapabilirler.

Alan (Zone) Kontrolü / Anlık Alan (Zone) Listesi
BizManager Geçiş Kontrol Sistemi ile işletmenin istenilen  bölümleri slsteme Alan (Zone) olarak tanımlanabilir. Bu alanlara giriş / çıkışlarda uygulanacak geçiş kontrol sistemi ile kimlerin gün içerisinde hangi mekanlara girip çıktığı, bir mekanda hangi zaman aralığında kaldığı, sorgulama anında kimin hangi alanda olduğu, hangi alanda kimlerin bulunduğu gibi anlık listeler alınabilir.

Özellikle yangın, deprem gibi acil durumlarda bu listelerin anlık olarak alınabilmesi çalışanların can güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Geçiş Hareketlerinin İzlenmesi
İşletme üzerindeki bütün geçiş noktalarında oluşan olumlu veya olumsuz geçiş hareket bilgileri, eş zamanlı (on-line) veya geçmiş zamanlı (off-line) olarak sistemdeki bir bilgisayar üzerindeki merkezi veritabanına aktarılır ve raporlanabilir. Personelin geçiş hareketleri, zaman ve nokta bazında yetkili kullanıcılar tarafından görüntülenebilir.

Resim İzleme
Geçiş noktalarındaki (turnike, kapı) güvenlik elemanlarına geçiş yapan kişilere ait vesikalık fotoğrafları bir PC ekranında büyüterek gösteren sistemdir. Birden fazla geçiş turnikesi bulunan noktalarda bu PC ekranı turnike sayısı kadar resim çerçevelerine bölünerek her turnikeya ait resim çerçeve alanı ekran üzerinde tanımlanabilir.

“Sistem Monitörü” ile, tüm sistemdeki cihazların ve cihaz durumlarının grafiksel olarak online takip edilmesi sağlanırken “Eylem Monitörü” ile de herhangi bir noktadaki eylemin (giriş/çıkış, açma butonuna yazılması, yetkisiz geçiş denemesi vb) zaman, yer, kişi ve eylem tipi bazında takip edilmesi mümkündür.

BizManager Geçiş Kontrol Sistemi, PDKS, Yemekhane Kontrol Sistremi ve Ziyaretçi Kontrol Sistemi gibi diğer BizManager modülleri ile entegre çalışan bir sistemdir.