ICS LTD

Fazla Mesai Yönetimi

BizManager fazla mesai  yönetim sistemi, iki aşamalı olarak, mesalilerin öncelikle planlanması ve gerçekleşen mesailerin onaylanması ile karşılaştırılabilmesi onaylanabilmesi sistemidir.
 
WEB üzerinden de yapılabilen, fazla mesailerin yetkilieri tarafından sınırsız kademeli olarak onayı idari görevlerinize güç katar.
 
Yasal sınırlamalar yapılabilen ve nedenleriyle birlikte takip edilen fazla mesailerin yetkili idari kadrolar tarafından onaylanması sonucu bordroda değerlendirilmesini sağlayan sistemdir. Her bir mesai, mesaiye geliş nedenleri bazında değerlendirilebilir. Başta planlaması yapılan fazla mesailer gerçekleşenlerle karşılaştırılabilir.