ICS LTD

Online Yemek Adet İzleme Sistemi

BizManager online yemek edet izleme çözümü, birbirine uzak ancak merkez ile bağlantıları olan farklı yemekhanelerde yenen yemeklerin online olarak adet bazında takip edilebildiği bir sistemdir.

Merkezde yer alan server üzerinde çalışan program, tanımlanmış olan yemekhanelerde yenen yemeklerin anlık olarak artışlarını gözlemler. Şirketin öngördüğü adetten fazla yemek yendiğini izlemesi durumunda hızla yemek takviyesi yapılması için diealdir.