Neden ICS ?

 

 

1. 1994' den bu güne oluşan tecrübe ve sağlam temel

ICS 20 yıla yaklaşan geçmişinde, yaşanan tüm ekonomik krizlere rağmen hem varlığını koruyabilmiş, hem de istikrarlı bir duruş sergilemiş bir firmadır. Güçlü etik kuralları baz almış, ortak bir kültürü paylaşan ekibi ile sergilediği bu duruş ve deneyim, ICS’ i tercih sebebi yapan en önemli unsurlardan biridir.

2. Yazılım geliştirme deneyimi

Yazılım geliştirme mühendisliği alanında 1990’ lar başında başlayan faaliyetlerimiz, ICS’in yazılım geliştirme ve ürünlerini pazarlayan bir firma olarak kurulmasının altındaki temel sebepdir. Kullanıcı taleplerinin alınması, çözüm analizi, prototip onayı, veri modellemesi, veri tabanı oluşumu, kodlama ve test aşamlarından oluşan yazılım geliştirme deneyimiz sayesinde kullanıcılarımızın gerek satış öncesi, gerekse kuruluş sonrası taleplerine çözüm oluşturacak yazılımları geliştirebilmek, bizi her zaman güçlü kılmıştır.

3.  Aynı çözüm kategorilerinde tüm  modüller  entegre (BizManager®)

BizManager®, işgücü yönetim sistemleri kategorisindeki ihtiyaçlara karşılık verebilecek bir sistemdir. Kendi içindeki tüm modüller (PDKS, yemekhane, geçiş control, ziyaretçi, mola takip, izin takip vs) aynı veritabanını kullanır ve birbirleri ile entegre çalışır. Aynı zamanda, elektronik güvenlik kategorisindeki ihtiyaçlara cevap veren XAtlas sistemini, ICS bünyesinde sunulan Yangın Algılama (Schrack-seconet) ve CCTV sistemlerini (AxessTMC) kendi içinde entegre ederek tüm kontrollerin ve izlemelerin XAtlas Geçiş Kontrol sistemi altından yapılmasına olanak sağlayabilmektedir.

4.  Ayrı çözüm kategorileri (PDKS / Güvenlik) arasında entegrasyon   (BizManager® - Atlas®)

BizManager ve XAtlas sistemi altındaki entegresyonların yanısıra, bu iki sistem arasındaki entegrasyon da ICS’ in gücüne güç katan önemli bir özelliktir. Bu sayede, bir taraftan tüm elektronik güvenlik sistemleri bir noktada yani, XAtlas üzerinden, kontrol edilirken diğer taraftan da BizManager entegrasyonu ile XAtlas veri tabanı altında oluşan veriler BizManager tarafından da kullanılabilmekte, dolayısyla veri kaynağı tek (XAtlas) olduğundan tüm sistemler için veri bütünlüğü sağlanmış olmaktadır.

5. Kuruma özel uyarlama imkanı

Herbir müşterimizin özel olduğu, herbir müşterimizin ihtiyaçlarının da özel olduğuna inandığımızı belirtmiştik.

Kurumlar, satın aldıkları bazı paket uygulama yazılımlarını hemen devreye alabilirler, ancak bazı uygulama yazılımları için bu geçerli değildir. İster yerel, isterse dünyaca tanınan bir marka olsun, hemen kur ve çalıştır yöntemi ile tüm talepleri hemen karşılayacak şekilde devreye alınamazlar. Çok büyük oranda bu böyledir.

Tüm taleplerin karşılanması ve de sistemden en fazla faydayı sağlamak için yapılan iş akışı ilaveleri ve değişikliklerinin sisteme adapte edilmesi bu tür uygulama yazılımları üzerinde uyarlama yapılmasını gerektirebilir ve en az lisans bedelleri kadar, hatta bazı markalarda bu bedellerin katları kadar maliyeti de beraberinde getirebilir.

PDKS’ de bu tür yazılımlar arasındadır. Bazı kurumlar en basit şekilde giriş çıkış listesi almak isterken, bazı kuruluşlarda işin gerektirdiği şekilde karmaşık bir sistem kuruluş gerektirebilir. ICS, bünyesindeki uzman yazılım ve danışman ekibi ile, kuruluşların her türlü özel taleplerini yeni sisteme uyarlayabilecek yeteneğe sahip bir firmadır.

6. Teslim ve sonrasındaki hizmet kalitesi

Hiçbir sistem, teslim edildiği gibi düzgün çalışacaktır diye bir kural yoktur. Sistemler de sonuçta, insan tarafından üretilen değişik ürünlerin / hizmetlerin, yine insan tarafından bir bütün olarak çalışacak şekilde birleştirilmesi ile oluşan yapılardır. Zamanla dış etkenlerden, kullanıcı kaynaklı hatalardan veya ürün ömürlerinden kaynaklanan arızalardan etkilenerek arızalanabilirler. Aynı zamanda, kullanıcı iş akışlarındaki değişiklikler veya ilave talepler sisteme müdahale veya ilave fonksiyonların eklenmesini gerektirebilir.

Dolayısıyla, arkasında güçlü bir teknik ve hizmet ekibi olmayan sistemlerin ayakta kalma ihtimalleri imkânsız denecek kadar azdır. Özellikle PDKS sistemlerinde, satın alma aşamasında sadece fiyat baz alınarak alınan sistemlerde bu olgu göz ardı edilmekte, bu da kurumun alınan sistemlerden verim alınmasını imkansız hale getirip, tekrar sistemin yenilenmesini gerektirerek kurumun maddi ve işgücü kayıbı anlamında zararlara uğratmaktadır.

ICS, kuruluşundan bu güne kadar teslim ettiği sistemlere teslim sonrasında verdiği hizmetlerin kalitesi ile haklı bir üne sahip firmadır.

7.  Çok düşük teknik eleman sirkülasyonu

Düşük maliyetli eleman istihdamı ile düşük fiyatlara sistem satabilme politikası hiçbir zaman ICS’in benimsediği bir yöntem olmamış, bu anlamda bir rekabete girmekten de her zaman kaçınmıştır. Kaliteli hizmet, ancak kaliteli personel istihdamı ile mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda izlenen politikalar ile şirket içi personel sirkülasyonu her zaman minimum seviyede kalmış, bu sayede de müşterilerimizin aldığı hizmet kalitesi artmıştır.
 

8. 1994 den bu güne oluşan aktif kullanıcı önerileri ile sürekli gelişim

BizManager,  kullanıcılardan gelen talepler doğrultsunda ilk sürümünden bu güne kadar sürekli geliştirilen, dolayısıyla tüm firmaların ihtiyaçlarını ilk günden itibaren maksimum seviyede karşılayabilen, veya en azında ilave taleplere temel oluşturacak bir alt yapıya sahip hale gelen bir sistemdir.

9. Çözüme uygun zengin ürün portföyü

BizManager modüler bir sistem olup, tüm modülleri birbiri ile entegre çalışabilen ve aynı veritabanını paylaşan bir sistemdir. İşgücü yönetimi alanında PDKS, Yemekhane, Geçiş Kontrol, Ziyaretçi kontrol, Mola Takip, izin bakiye Takip ve bu gibi zengin seçenekleri ile aynı marka altında kullanıcıların değişik taleplerine ihtiyaç verebilen bir sistem olması, diğer taraftan da Yangın algılama, CCTV, Hemişer çağrı gibi sitemlerin de entegre hem kendi içinde XAtlas /Geçiş Kontrol) sistemi ile entegre edilebilmesi, hem de XAtlas - Bizmanager entegrasyonu gibi önemli özelliklerin ICS’ in tercih edilmesinde önemli rol oynadığına inanmaktayız.

10.  Proje odaklı çözüm yaklaşımı

ICS, proje firmasıdır ve yeni kurulacak veya bakım ve desteğini yapmakta olduğu tüm sistemleri bu bazda ele almaktadır. Dolayısıyla, sektörde paket sistem almak yerine proje bazlı çalışmayı tercih eden kuruluşların ihtiyaçlarına karşılık verebilecek birikimi ile haklı olarak tercih sebebi olabilmektedir.