Yazılım Ürünleri
 • BizManager Puantaj Yazılımı

  BizManager PDKS, Personel Devam Kontrol Sistemi Yazılımı.

   

  BizManager PDKS, herhangi bir iş kolunda faaliyet gösteren her işletmenin mevcut muhasebe sistemine entegre olabilen ve veritabanında barıdırdığı yürürlükte olan iş ve çalışma yasalarına göre düzenlenmiş bilgilerle işlem sağlayan bir personel devam kontrol sistemi yazılımıdır.

  Buna göre BizManager’ın başlıca uygulama modülleri şunlardır:

  • Tek ekrandan tüm işlemlerin gerçekleştirilebilmesi.

  • 3 aşamalı yetkilendirme.

  • Arayüzlere verilen yetkilendirme ile farklı birimlerde, farklı kullanıcılara göre çalışma.

  • Aynı işletmede, planlı, yedekli ve serbest çalışma alt yapısı.

  • Dağınık lokasyonlardan gelen bilgiler ile konsolide raporlar oluşturulması.

  • Tamamen parametrik olarak aylık ve haftalık denkleştirme oluşturulması.

  • Toplu iş sözleşmelerinden gelen kurallara göre uyarlanabilir parametrik yapı.

  • 3 aşamalı fazla mesai onayı.

  • Fazla mesai planlama, onaylama ve karşılaştırma raporları.

  • Parametrik devamsızlık ve geç kalış ceza işlemleri.

  • Toplu izin atama ve silme.

  • Yıllık izin kıdem ve bakiye takibi.

  • Mazeret izni süreç takibi.

  • Tüm veritabanlarından sicil ve izin bilgilerinini ‘import’ etme

  • Tüm bordro programlarına aylık puantaj verisinin istenilen desende ‘export’ etme.

  • Gayrı resmi ücret tahakkuk.

  • Firmalararası bilgi kopyalama.

  • "Görev Panel” ile işlemler ve raporlara yönelik zamanlanmış görevlerin tanımlanabilmesi.

  • "Mail Panel” ile zamanlanmış görevlerde yer alan raporların tanımlanmış olan kişi ve/veya kişilere otomatik gönderilmesi.

  • “Rapor Panel” ile tüm alanlarda kayıtlı verilerin istenilen formatta raporlanabilmesi için parametrik rapor hazırlama.

 • BizManager Masraf Merkezi Puantajı

  BizManager Saha, Masraf Merkezi Puantajı Sistemi.

   

  Bizmanager içinde tanımlanmış masraf merkezi noktalarında, kişilerin ne kadar süre geçirdikleri hızlı ve eksiksiz bir şekilde hesaplanarak, o masraf merkezine ait verimlilik analizleri yapılabilir. Masraf merkezinde geçirilen süreler normal çalışma veya fazla mesai olarak ayrıştırılarak para ve zaman değerlendirmeleri yapılabilir.

 • BizManager AR-GE Puantaj Yazılımı

  BizManager AR-GE Puantaj Yazılımı.

   

  Bizmanager içinde tanımlanmış AR-GE noktalarında, kişilerin ne kadar süre geçirdikleri hızlı ve eksiksiz bir şekilde hesaplanarak, o AR-GE noktasına ait verimlilik analizleri yapılabilir. AR-GE noktasında geçirilen süreler normal çalışma veya fazla mesai olarak ayrıştırılarak para ve zaman değerlendirmeleri yapılabilir

 • BizManager Fazla Mesai Yönetim

  BizManager Fazla Mesai Planlama/Onaylama Yönetim Sistemi.

   

  Yasal sınırlamalar yapılabilen ve nedenleriyle birlikte takip edilen fazla mesailerin yetkili idari kadrolar tarafından onaylanması sonucu bordroda değerlendirilmesini sağlayan sistemdir. Onaylama işlemi üç yetki aşamalı ve departman bazında yapılabilir. Her bir mesai, mesaiye geliş nedenleri bazında değerlendirilebilir. Başta planlaması yapılan fazla mesailer gerçekleşenlerle karşılaştırılabilir.

 • BizManager Devamsızlık Yönetimi

  BizManager Devamsızlık Takibi ve Yönetimi Sistemi.

   

  Devamsızlık planlanmış veya ani gelişmiş olsun maliyet riskleri, verimlilik kayıpları taşır ve kurumların üzerinde büyük etkileri vardır. Bizmanager devamsızlık yönetimi modülü ile, devamsızlıkları kolaylıkla izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Kurumsal parametreler doğrultusunda devamsızlıklarınızı derecelendirebilir, böylelikle kolaylıkla izleyip bir tuşla izin atayabilirsiniz.

 • BizManager Mola Takip Yazılımı

  BizManager Mola Takibi ve Yönetimi Sistemi.

   

  Üretim alanı belirlenmiş olan işletmelerde, çalışan personelin üretim alanı dışında geçirdiği sürelerin hesaplanması için kullanılan sistemdir. Öncelikle yazılıma vardiya bazında mola süreleri kayıt edilir. Hangi zaman diliminde ne kadar mola yapılabileceği tanımlanır. Sonrasında sistem personellerin giriş çıkış hareketlerini değerleyerek, üretim alanı dışında geçirilen mola sürelerini hesaplar ve hem mola hem de gün bazında toplam mola süresi aşım zamanlarını ve kişilerini raporlar.

 • BizManager Yıllık İzin

  BizManager Yıllık İzin Hakediş Takip Sistemi.

   

  Personellerin işe giriş tarihi itibariyle, 1 yıl sonunda hak edeceği yıllık izin süresi, kayıt edilen yıllık izinler ve tüm bu bilgilerin raporlandığı sistemdir. 

  Kanunlar çerçevesinde veya firmanın kendine özel verilmiş kıdem karşılığı yıllık izin sürelerinin kayıt edilmesi, girilen yıllık izin bilgilerinin bu hak ediş sürelerinden düşülmesi, her yıl geçtikçe hak edilen sürelerin otomatik olarak kişiye atanması, 50 yaş üstü gibi yasal uygulamaların otomatik olarak gerçekleştirilmesi ve sonrasında da tüm bu olayların raporlanması şeklinde çalışır.

 • BizManager Entegrasyon

  BizManager Harici Uygulamalarla Entegrasyon Sistemi.

   

  İşletmelerde, fabrikalarda veya çoklu sistem kullanılan diğer iş yerlerinde, bir personelin İnsan Kaynakları sistemine sicil kaydının açılması ile birlikte diğer sistemlerinde İnsan Kaynakları veri tabanı ile iletişime geçerek sicil bilgisini alması veya firmaların kendi iç yapılarında çalışmakta olan izin ve/veya fazla mesai talep/onay sistemlerinde oluşan izinlerin ve/veya fazla mesailerin Puantaj sistemine aktarılması için kullanılan sistemdir.

  BizManager bu bağlamda farklı veri tabanları ile eş zamanlı iletişim kurarak tüm sicil, izin ve fazla mesai bilgilerini BizManager'a transfer edebilmekte ve personel birimi çalışanlarına zaman kazandırmaktadır. Ayrıca otomatik entegrasyon ile yapılabilecek yazım hatalarını da ortadan kaldırmaktadır.

  Şirket bünyesinde kullanılan her tür bordro programına, istenilen formatta bilgi aktarımı yapılabilir ya da bordro programından bilgi alınabilir.

 • BizManager Görev ve Mail Paneli

  Otomatik görev yapan ve mail atan paneller.

   

   

  GÖREV PANEL

  Görev Panel ile, programa ait işlemler veya raporlara yönelik zamanlanmış görevler, program kapalıyken bile otomatik yapılması sağlanır. Hareket toplama, puantaj yapma, tanımlı bazı raporların alınması ve kişilere mail edilmesi gibi, programa ait bazı fonksiyonlar, bir zaman tablosuna bağlanarak, otomatik olarak yapılmsı sağlanabilir. Bu işlemler, kullanıcı izinde iken program kapalıyken dahi icra edilirler.

   

  MAIL PANEL

  Mail Panel ile, ile zamanlanmış görevlerde yer alan raporların tanımlanmış olan kişi ve/veya kişilere otomatik gönderilmesi sağlanır.

   

   

   

 • BizManager Geçiş Kontrol Yazılımı

  BizManager Geçiş Kontrol Sistemi.

   

  “BizManager Geçiş Kontrol Sistemi” genel anlamda güvenlik sistemine hizmet etse de kişi bazında geçiş izni başta olmak üzere, yetkisiz geçiş denemesi, belirli alanlarda kişi bazlı içeride kalış süresi, seçilen alanda anlık olarak hangi kişilerin bulunduğu gibi bilgileri üreterek Personel Devam Kontrol Sistemine de hizmet etmektedir.
   
  Sistemin sağladığı hizmetlerin bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir.
   
  Giriş Güvenliği
  Personelin, giriş noktası, tarih aralığı, haftanın günleri ve saat aralığı bazında, giriş ve geçiş izin ve yetkilerini kişi bazında merkezi bilgisayardaki  BizManager Geçiş Kontrol Sistemi’nden tanımlayabilir. Bu bilgiler tek bir noktadan tüm kontrol terminallerine aktarılır. Tüm terminallere ayrı ayrı tanımlama gerektirmez.
   
  Bilgi Toplama
  Terminaller üzerinden bilgi toplama, dünyaca güvenilir yöntem olarak kabul edilen semi-online sistemi ile yapılmaktadır. Terminaller modellerine göre, üzerinde bilgi saklama, yetki seviyerini barındırma ve programlanabilme özelliklerine sahiptir. Böylelikle, merkezi sistem ile haberleşme açık iken bilgiler gerçek zamanlı olarak toplanabilir, görüntülenebilir ve raporlanabilir.
   
  Haberleşmenin herhangi bir nedenden dolayı kapandığı durumlarda terminaller kendi üzerlerinden yetki kontrolü yapmaya ve bilgi toplamaya devam ederler. Haberleşme devreye girdiğinde ise, otomatik olarak hareket bilgileri merkezi sunucu üzerindeki ana sisteme aktarılır.
   
  Geçiş Kontrolü
  Geçiş kontrolleri, dış noktalarda turnikeler, iç mekanlarda ise kapılara takılan elektronik kilitler vasıtasyla yapılabilir. İstenilen noktalardaki turnike veya kapı okuyucu terminal ve bağlı olduğu kontrol ünitesi tarafından kumanda edilir.
   
  Sistem kapsamındaki bir kontrol noktasında kartını okutan kişiye Bizmanager Geçiş Kontrol sisteminin geçiş izni vermesi aşağıdaki kontrollere bağlıdır:
   
  ·   Okutulan kart cihaza tanıtılan bir kart mıdır?
  ·   Okutma tarih ve zamanı, tanımlı zaman kuşakları içerisinde midir?
  ·   Okutulan kart anti-passback uygulamasına tabi midir?
   
  Bu kontrollerin tamamına pozitif cevap verilmesi durumunda kişiye geçiş izni verilir; aksi takdirde geçiş izni verilmez. Geçiş izni verilen veya verilmeyen tüm haraket bilgileri kontrol ünitesi üzerindeki hafızada tutulur.
   
  Alan (Zone) Kontrolü / Anlık Alan (Zone) Listesi
  BizManager Geçiş Kontrol Sistemi ile işletmenin istenilen  bölümleri slsteme Alan (Zone) olarak tanımlanabilir. Bu alanlara giriş / çıkışlarda uygulanacak geçiş kontrol sistemi ile kimlerin gün içerisinde hangi mekanlara girip çıktığı, bir mekanda hangi zaman aralığında kaldığı, sorgulama anında kimin hangi alanda olduğu, hangi alanda kimlerin bulunduğu gibi anlık listeler alınabilir.
   
  Özellikle yangın, deprem gibi acil durumlarda bu listelerin anlık olarak alınabilmesi çalışanların can güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

  Geçiş Hareketlerinin İzlenmesi
  İşletme üzerindeki bütün geçiş noktalarında oluşan olumlu veya olumsuz geçiş hareket bilgileri, eş zamanlı (on-line) veya geçmiş zamanlı (off-line) olarak sistemdeki bir bilgisayar üzerindeki merkezi veritabanına aktarılır ve raporlanabilir. Personelin geçiş hareketleri, zaman ve nokta bazında yetkili kullanıcılar tarafından görüntülenebilir.
   
  Resim İzleme
  Geçiş noktalarındaki (turnike, kapı) güvenlik elemanlarına geçiş yapan kişilere ait vesikalık fotoğrafları bir PC ekranında büyüterek gösteren sistemdir. Birden fazla geçiş turnikesi bulunan noktalarda bu PC ekranı turnike sayısı kadar resim çerçevelerine bölünerek her turnikeya ait resim çerçeve alanı ekran üzerinde tanımlanabilir.
   
  “Sistem Monitörü” ile, tüm sistemdeki cihazların ve cihaz durumlarının grafiksel olarak online takip edilmesi sağlanırken “Eylem Monitörü” ile de herhangi bir noktadaki eylemin (giriş/çıkış, açma butonuna yazılması, yetkisiz geçiş denemesi vb) zaman, yer, kişi ve eylem tipi bazında takip edilmesi mümkündür.
   
  BizManager Geçiş Kontrol Sistemi, PDKS, Yemekhane Kontrol Sistremi ve Ziyaretçi Kontrol Sistemi gibi diğer BizManager modülleri ile entegre çalışan bir sistemdir.

   

  Vardiya Kontrollü Geçiş Kontrollü Sistemi

  Bizmanager içindeki bütün modüllerin biribirleriyle entegre çalışabildiği, tek bir veri tabanı bütünlüğüdür. Bunun sonucu olarak, puantaj modülünde tanımlanmış vardiya planları geçiş kontrol modülünde bir karar mekanizması olarak çalışabilir. Kurumsal süreçler doğrultusunda gerek duyulduğunda, vardiyasında olmayan kişilerin istenilen noktalardaki geçişleri engellenir ve sadece vardiyasında olanlar giriş çıkış yapabilirler

 • BizManager Online Alan Kontrol

  BizManager Online Alan Kontrol Sistemi.

   

  BizManager Online Alan Kontrol Yazılımı anlık olarak tanımlanmış alanlarda kimlerin bulunduğunun tespit edilmesinde kullanılan yazılımdır. Özellikle acil durumlarda kullanılmak üzere "Acil Durum Toplanma Alanları" na okuyucu yerleştirilerek, toplanma alanına gitmemiş kişilerin en son hangi alanda kart okuttuklarını anlık olarak raporlar ve ilgili güvenlik biriminin derhal o alana giderek kişiye ulaşmasını sağlar.

 • BizManager Yemekhane Kontrol

  BizManager Yemekhane Kontrol Sistemi.

   

  Yemekhane Kontrol Sistemi; fabrikalar, iş merkezleri, okul ve hastane gibi personel sayısı bakımından büyük organizasyon ve işletmelerin hizmet ve/veya hakediş  olarak verdiği yemek sayısını kontrol ederek işletme ve/veya taşeron hizmet firması için kayıpları ortadan kaldıran bir yazılım modülüdür.

  BizManager Yemekhane Kontrol; merkezi bir bilgisayarda tekil olarak ya da PDKS sistemine entegre olarak kişi bazında yetkilendirme prensibiyle çalışan bir yazılım modülüdür. Organizasyon ya da işletmelerin yemekhanelerinin girişlerine yerleştirilen kimlik  tanıma / bilgi toplama terminalleri (Kart okuyucular, parmakizi ve diğer biometrik okuyucular) ve turnikeler ile topladığı bilgileri sistemin kurulu olduğu merkezi bilgisayarla doğrudan paylaşarak geçiş denetimi sağlar.

  Bizmanager Yemekhane Kontrol ile;

  • Aynı işletmede istenilen sayıda yemekhane tanımlama,
  • Yemekhanede yenilen gerçek yemek sayılarını net olarak belirleme,
  • Belirli bir zaman dilimi içinde kişi bazında yemek izni tanımlama,
  • Ziyaretçi yemek izni tanımlama,
  • Kişi bazında yemek yiyenler ve yemeyenler raporu,
  • Ziyaretçi yemek raporu,
  • Günlük, haftalık ve aylık yemek maliyet raporu,
  • Farklı taşeronların her biri için ayrı ayrı yemek sayısı raporlama,
  • Mükerrer yemek alanları tespit etme,
  • PDKS ile entegresyon özelliği sayesinde izinli veya vardiya dışı personelin yemek hakkını otomatik   olarak kontrol etme,

  gibi bazı özellikleri ile kullanılan işletme ve organizasyonların maliyet hesaplamalarında büyük kolaylık sağlarken kayıpların ortadan kaldırılarak maliyetlerin düşürülmasine de yardımcı olur.

  BizManager Yemekhane Kontrol, BizManager PDKS ve BizManager Ziyaretçi Kontrol ile tam entegre çalşabilen tek Yemekhane Kontrol Sistemidir

  Yemek Hakediş Kontrolü

  Hakediş kontrolü, kuruluşun çalışma prensiplerine göre her bir kişinin günlük yemek hakkedişinin parametrik olarak ayarlanmasına ve kontrolüne imkan verir.

  Kişilerin gün boyunca yiyebileceği yemek adetlerinin tanımı ve/veya kişilerin bir zaman diliminde sınırsızveya sadece bir kere yemek yeme kontrolü sağlanabilir.

  İstenirse, vardiya sistemi ile entegre çalışarak, puantaj giriş hareketi olmayanın yemek hakkının otomatik iptali yapılabilir..

  Online Yemek Adedi İzleme

  Yemekhanede yenilen yenilen yemek adetleri, PC veya duvarda bulunan bir sayaç yardımı ile online olarak izlenebilir.

 • BizManager Online Yemek İzleme

  BizManager Online Yemek İzleme Sistemi.

   

  BizManager Geçiş Kontrol Sistemi ile işletmenin istenilen  bölümleri slsteme Alan (Zone) olarak tanımlanabilir. Bu alanlara giriş / çıkışlarda uygulanacak geçiş kontrol sistemi ile kimlerin gün içerisinde hangi mekanlara girip çıktığı, bir mekanda hangi zaman aralığında kaldığı, sorgulama anında kimin hangi alanda olduğu, hangi alanda kimlerin bulunduğu gibi anlık listeler alınabilir.

  Özellikle yangın, deprem gibi acil durumlarda bu listelerin anlık olarak alınabilmesi çalışanların can güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

  Geçiş Hareketlerinin İzlenmesi
  İşletme üzerindeki bütün geçiş noktalarında oluşan olumlu veya olumsuz geçiş hareket bilgileri, eş zamanlı (on-line) veya geçmiş zamanlı (off-line) olarak sistemdeki bir bilgisayar üzerindeki merkezi veritabanına aktarılır ve raporlanabilir. Personelin geçiş hareketleri, zaman ve nokta bazında yetkili kullanıcılar tarafından görüntülenebilir.
   
  Resim İzleme
  Geçiş noktalarındaki (turnike, kapı) güvenlik elemanlarına geçiş yapan kişilere ait vesikalık fotoğrafları bir PC ekranında büyüterek gösteren sistemdir. Birden fazla geçiş turnikesi bulunan noktalarda bu PC ekranı turnike sayısı kadar resim çerçevelerine bölünerek her turnikeya ait resim çerçeve alanı ekran üzerinde tanımlanabilir

 • BizManager Ziyaretçi Takip

  BizManager Ziyaretçi Takip ve Yönetim Sistemi.

   

  Ziyaretçi kontrol sistemi; faaliyet gösterilen iş kolu ne olursa olsun, işletmelrinize gelen ziyaretçilerin kapalı ve açık alanlardaki tüm hareketlerini eş zamanlı olarak takip etmenizi sağlayan bir sistemdir.

  Bizmanager Ziyaretçi Kontrol Sistemi ile kuruluşa ait ziyaretçilerin geçmişe dönük, şimdi ki zamana göre ve geleceğe dönük tüm hareketleri izlenebilir. Personelin internet ve intranet ortamı üzerinden randevu kaydı yapabilmesi, ziyaretçi kuruluşa geldiği zaman görevlinin personele ulaşma zorunluluğunu ortadan kaldırır.

  Ziyaretçi kuruluşa geldiği zaman, görevli kişinin ilgili hareketi açarak ziyaretçiye verilecek kartı seçmesi ve ziyaretçinin kuruluşa giriş tarihini almasıyla ziyaretçi içeriye girebilir. Gelen ziyaretçi ile ilgili tüm bilgilerin girilebileceği ve daha önce gelen ziyaretçinin kolaylıkla tekrar seçilebileceği kolay bir ekrana sahiptir.

  Dilenirse Ziyaretçi Kontrolü Web üzerinden randevu kaydı açılarak  bu işlemin henüz ziyaretçi gelmeden planlanmasını da kapsayabilir.

  Bizmanager Ziyaretçi Kontrol ile;

  • Ziyaretçilere ait giriş çıkış saatlerinin kontrolü,

  • Brey bazında yemekhane geçiş izni kontrolü,

  • Yasaklı ziyaretçi kontrolü,

  • Kapı ve yol bilgileri ile ziyaretçinin varış noktasına belirlen sürede varış kontrolü ve güvenlik ekranı uyarısı,

  • Günlük ziyaretçi giriş çıkış raporu,

  • Opsiyonel “Kimlik Tarayıcısı” entegrasyonu. 

  • On-line/Off-line kontrol,

  • Sınırlı sayıdaki Ziyaretçi Kartlarını her gün farklı ziyaretçilere verebilme yeteneği,

  • Giriş/Çıkış yapan ziyaretçinin hızlı ve kolay kayıt edilebilmesi sayesinde ziyaretçinizin minimum beklemesi,

  • Geriye dönük kapsamlı Listeleme yeteneği,

  • İstenirse Ziyaretçinin geçiş yapabileceği kapıları yetkilendirme(bina içinde ziyaretçi Kontrolü)

 • BizManager İşçi Sağlığı Kontrol

  BizManager İşçi Sağlığı Kontrol Sistemi.

   

  İşçi vizite işlemlerinin talepten izin oluşumuna kadar, departman yetkilisi ve işyeri hekimi tarafından online takip edilmesine olanak sağlar.

  Viziteye çıkacak personel talebi departman müdürü tarafından sisteme girilerek viziteye sevk edilir. İşyeri hekimi viziteleri anlık olarak izleyerek teşhis ve tedaviyi tamamladıktan sonra rapor ve sevk gibi izin işlemlerini sistem üzerinden kendisi yapar.

  Verilen günlük ve saatlik izinler kişilerin izin dosyalarına otomatik olarak işlenir ve vizite durumu belirlenir. Vizite işlemleri ve verilen izinler sistemden online olarak takip edilebilir ve izin raporları oluşturulabilir.

 • AsManager Geçiş Kontrol Yazılımı

  GeoVision AsManager Geçiş Kontrol Yazılımı.

   

  GV-ASManager offers a network access control solution suitable for both small business and multinationals with facilities around the globe. GV-ASManager can control up to 1000 units of GV-AS / GV-EV Controllers . In addition, IP devices can be connected to GV-ASManager through network to provide live video and event associated playback.       

  Access Control Functions

  • Control up to 1000 GV-AS / GV-EV Controllers
  • Four access mode options: Card only mode, Card and PIN Code mode, Card or Common mode, Release mode
  • Alarm conditions: door held open, door forced entry, tamper, access denied, duress, fire alarm
  • SMS or E-Mail notification with user-defined content, video snapshot and user photo
  • Up to 40000 cards for all GV-AS/EV Controllers
  • Up to 1000 system users and 10000 access groups
  • Up to 256 time zones and weekly schedules
  • Holiday planning for 14 months
  • Multiple cards per user
  • Enroll cards in batch mode
  • Anti-Duress operation
  • Anti-Passback capabilities
  • Door Interlock
  • Support Microsoft Access, SQL database and Active Directory database
  • Import/export of card and user data in Access or Excel file format
  • User-defined screen layout and dual monitor display support
  • Patrol Tour that requires security personnel to check in at the specified locations
  • Vehicle hotlist to help locate stolen vehicles or other vehicles of interest
  • Languages supported: English, French, Hebrew, Japanese, Portuguese, Russian, Serbian, Spanish, Traditional Chinese, Turkish

  Video Integration

  • Integrating video from GeoVision IP devices (GV-System, GV-VMS, GV-Video Server, GV-Compact DVR, GV-IP Camera) and third-party IP cameras
  • Support for connecting to third-party IP devices using ONVIF, PSIA and RTSP protocols
  • User-defined matrix of 16-channel multi-views
  • Click on events to play back recordings immediately

  GV-ASRemote

  • Monitor unlimited GV-ASManagers over the Internet
  • Remote door monitoring, video playback, door operation

  GV-TAWeb

  • Flexible workforce schedule arrangement
  • Payroll calculation
  • Attendance and payroll report search
  • View access data on Google Maps in the order of access time

  GV-ASWeb

  • Remotely watch live view from connected devices
  • Remotely add or delete cards, users, controllers, access groups, cameras
  • Remotely set up operator accounts, patrol tours, parking lots, and notification settings
  • Web interface for historical log search with corresponding video and snapshot
  • Log export in Excel, Text, HTML, Zip and PDF file formats
  • View access data on Google Maps in the order of access time

  GV-VMWeb

  • Web interface for creating visitor database and granting access
  • Visitor record search
  • Visitor self registration

  GV-Access Mobile Applications

  • Access up to 5 GV-ASManager systems from iOS and Android mobile devices
  • Watch live view from cameras associated with a door or lane
  • Lock or unlock a door
  • Check door status to see if any alarm events have occurred at a door
  • Open LPR lanes
 • Axess TMC XAtlas Geçiş Kontrol Sistemi

  Geçiş Kontrol, Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) ve Entegre Güvenlik

  Bir organizasyonun karmaşıklığı büyüklüğüyle doğru orantılı değildir. XAtlas kapsamlı işlevselliği ve kolay kullanım özelliği sayesinde hem küçük ölçekteki basit kurulumlara hem de kurumsal ölçekteki  tümleşik sistemlere uyarlanabilen  modüler ve ölçeklendirilebilir bir yazılım uygulamasıdır.


  Esneklik

  XAtl@s işletmelerin büyüklüğüne ve istenen fonksiyonlara göre:

  • Tek uygulamalı Geçiş Kontrol sisteml.
  • İnsanları ve çevreyi gerçek zamanlı takip ve denetim için Güvenlik Taraması ve İzinsiz Giriş Tespit etme sistemlerinin yer aldığı tümleşik güvenlik sistemi.
  • Ağ güvenliği ve veri bütünlüğüyle ilgili şirket politikalarına mükemmel uyum sağlayan ve tek sistem mimarisindeki yüzlerce terminal ve kapıyı yöneten  geçiş kontrol ve PDKS.(personel devam kontrol sistemi

  çözümlerini barındırır.

  Farklı kullanıcıların farklı gereksinimleri için üç farklı sürüme sahiptir


  Kolay Kurulum

  Kurulumu ve kullanması kolaydır. Sistemin çalıştırılması için gereken  tüm yazılım, şirket ağına bağlanmaya hazır tek bir uygulama sunucusuna yüklenir.  


  Sistemi hemen başlatmak için herhangi bir PC’de oturum açmak yeter.


  XAtl@s yazılımı tüm modüllere yüklenebilir. Değişik işlevleri aktive etmek için tek yapmanız gereken yazılım anahtarını güncellemektir


  Çoklu platform ve çoklu veritabanı

  XAtl@s, piyasada en çok kullanılan veri tabanlarına arayüzle bağlanabilir, Windows ya da  Linux işletim sistemleri ile sunucu ve PC’lere kolayca yüklenebilir.


  Faydaları

  Kullandığı web teknolojisi sayesinde yönetim giderleri düşer, daha çok kullanıcıya daha çok bilgi sağlanır; iletişim süreçleri basitleşir, yetkilendirme ve bilgi paylaşımı için yazılı çıktı talepleri ortadan kalkar.

  Özel bir yazılım modülü, çalışanların ve ziyaretçilerin geçiş kontrolü ile ilgili yetkilendirme sürecini yönetir,  hızlandırır, güvenli hale getirir ve takip edilebilir kılar.


  Tüm Insan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarına kolayca entegre edilebilir.

  İşletmelere çoklu uygulama entegrasyonu  bakımından benzersiz bir çözüm sunar.

 • Axess TMC SAP Connector

  Axess TMC SAP Connector System.

   

  Integration with SAP for data exchange between the SAP Time Management module and the attendance data collection subsystems of AXESS TMC, which offers a vast range of multifunction terminals.

  SAP Connector 2.0 uses ALE (Application Link Enabling) technology, exploits the SAP JCo, Java Connector libraries forexchanging information and comprises two components:

  • the “connector” that resides on the serve and exchanges data with SAP (personal details, justifications, badging, etc)
  • the “validator” that resides on terminals and applies all the controls provided for by SAP on the data entered by the users (white-list, badging, justifications, expenses etc).

  SAP connector 2.0 allows easy activation of connections to SAP systems and different systems at the same time. This option is useful when migrating from an existing system to SAP, for example, or for feeding different applications such as a production control application.

  SAP Connector 2.0 enables AXESS TMC data collection terminals to be used with the SAP R/3 4.5 or ECC 6.0 Time Management module for various functions, including:

  • Automatic importation of employees list (DNPERSO table)
  • Exportation of attendance transactions (UPTEVEN table).

  PRODUCT INFOCASE HISTORYPDF DATASHEET

  This solution, entirely developed by AXESS TMC, means that the company is able to build customized interfaces if system requirements differ from the standard functions provided by HR-PDC.

  This, together with the wide range of multi-function terminals that can be connected to SAP Connector, form a unique system for completeness and guarantee an optimal price/performance ratio.